Interpelacje 2014

28/2014 | 29/2014 | 30/2014 | 31/2014 | 32/2014 | 33/2014 | 33/2014 załącznik | 34/2014 | 35/2014
17/2014 | 18/2014 | 19/2014 | 20/2014 | 21/2014 | 22/2014 | 23/2014 | 24/2014 | 25/2014 | 26/2014 | 27/2014

Interpelacje 2013

Interpelacje 2012

Interpelacje 2011

Opłata adiacencka

Wnioski z BIP

BIP 9 | BIP 10 | BIP 11 | BIP 12 | BIP 13 | BIP 13a | BIP 13b
BIP 5 | BIP 6 | BIP 7 | BIP 8 | Koszt delegacji służbowych | Wybrane wydatki Urzędu Gminy w latach 2010-2013

Ceny wody oraz ścieków za 1 m3 - Gmina Mońki
Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie Gminy w Mońkach w latach 2003 - 2013
Wybrane dochody budżetu gminy Mońki w latach 2007 - 2013

Projekty uchwał

Bezpieczeństwo

Pytania w sprawach bieżących

Komisja oświaty

Plan pracy
Dofinansowanie z budżetu gminy do funkcjonowania szkół w latach 2003 - 2013
Ilość uczniów w szkołach - Gmina Mońki
Koszty utrzymania 1 ucznia /bez kosztów dowożenia/ w latach 2002 - 2013
Koszty utrzymania szkół
Koszt dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Mońki za lata 2003 - 2013
Przeciętne zatrudnienie w szkołach w latach 2003 - 2013
Ilość dzieci w przedszkolu

Komisja rolnictwa

Plan pracy

Drogi

Kwiecień 2013 r. - nowa inwestycja nie wytrzymała zimy. Droga nadaje się do generalnego remontu. Prowizoryczne uzupełnienie ubytków asfaltu żużlem. To jest przykład jak są marnowane publiczne pieniądze.

Lipiec 2012 r. remont drogi; ograniczenie prędkości do 40 km/godz. - bo faktycznie nierówności nie pozwalają na jazdę z dozwoloną prędkością poza terenem zabudowanym.

W miesiącu wrześniu 2011 r. została przebudowana droga Łupichy - Białosuknia na odcinku 1242 mb. za kwotę 159 984 zł. Zgodnie z zamówieniem modernizacja miała polegać na wykonaniu potrójnego powierzchniowego utrwalenia przy użyciu emulsji asfaltowej. Po niespełna roku użytkowania droga na całej długości jest spękana i nadaje się do ponownego "generalnego remontu". Gołym okiem widać, że zabrakło nadzoru ze strony inwestora, a na efekty długo nie było trzeba czekać.